Legepark regulativer

Af praktiske hensyn er det altid godt at have nogle grundregler at gå ud fra som man er enige om, når mange mennesker mødes. Den danske lovgivning er basis for al færdsel blandt mennesker, men på privat grund kan man sætte ekstra regler op, for at få interaktionerne mennesker i mellem til at foregå i god ro og orden. Vi har en parkansvarlig som fungerer som umiddelbar dommer og kan udvise folk fra parken af praktiske hensyn. Hvis det kræves vil vi efterfølgende hjælpe med hvad der skal til, for at folk som bryder den danske lovgivning, vil blive anmeldt.

Opførsel

Alle besøgende skal opføre sig ordentligt og vise hensyn overfor andre.

Henstillinger af ansatte skal respekteres og følges.

Indhold af tasker og lommer skal på forlangende fremvises til ansatte.

Opsætning af reklamer og uddeling af reklamer m.m. er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at færdes i parken i synligt beruset tilstand.

Henkastning af papir, pap, plastik eller andre genstande skal foregå i parkens skraldespande.

Hærværk og anden beskadigelse af inventar, bygninger, installationer eller anden udsmykning er ikke tilladt og kan være erstatningspligtigt.

Man må ikke genere andre ved anråb, utilstedelig opførsel eller lignende.

Politisk propaganda eller agitation er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at indsamle flasker m.v. i parken, og ej heller at opsamle ting fra skraldespande eller tage ting fra borde i cafe selv om de er efterladte.

Det er ikke tilladt at plukke blomster eller tage grene fra planter.

Parken er rygefrit område, undtaget hvor der er skiltet med rygning tilladt.

Tyveri og hærværk eller forsøg herpå, politianmeldes.

Truende eller voldelig adfærd politianmeldes.

Påklædning

Det er ikke tilladt at vise kønsdele.

Det er ikke tilladt at være klædt ulovligt ifølge den offentlige lovgivning (tildækningen af hovedet med burka, elefanthue eller lignende).

Påklædning skal være anstændig. Vi har normalt ”højt til loftet”, men der kan forekomme ekstremer. På forlangende vil man kunne henstilles at tildække bar overkrop eller tage ekstra tøj på, såfremt påklædningen er årsag for forargelse hos andre gæster, eller den parkansvarlige mener beklædningen hører sig til i kategorien ”uanstændig påklædning”.

Visse former for utryghedsskabende påklædning i form af rygmærker eller anden tilhørsforhold til specielle grupper kan medføre at pågældende nægtes adgang til parken.

Medbragte genstande herunder mad og drikkevarer

Det er tilladt at medbringe mad og drikkevarer uden alkohol. Egen mad og drikke kan nydes i parken på bænke og græsplæner, men ikke på cafeens siddepladser, som forbeholdes cafeens gæster. Dog kan mad nydes på cafeens siddepladser,  såfremt drikkevarer købes i cafeen. Glasflasker er ikke velkomne.

Det er tilladt at medbringe kørestole, gangstativer m.m., hvis man har behov for disse hjælpemidler.

Det er ikke tilladt at medbringe genstande der kan anvendes som våben, fyrværkeri, maling m.v.

Legeparken er et fodgængerområde. Hvis man medbringer et køretøj til at bevæge sig rundt i, skal årsagen være funktionsnedsættelse, og alle andre køretøjer end kørestole og gangstativer skal godkendes af den parkansvarlige. Rulleskøjter, skateboards, løbehjul m.m. er ikke tilladt.

Er du i tvivl om hvad der må medbringes, så spørg ved indgangen.

Hunde/kæledyr

Hunde må ikke medbringes. Dog med undtagelse af servicehunde for synshandicappede, og bevis skal medbringes. Hunde må naturligvis medbringes på ”hundens dag”, og hunde skal føres i snor, undtaget hvor dette specifikt er undtaget via skiltning.

Andre kæledyr må ikke medbringes.